Hartomi, Z. H. “RANCANGAN APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA ARAB SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ARSYAD ISLAMIC SCHOOL BERBASIS ANDROID”. Jurnal Ilmu Komputer, vol. 10, no. 2, Oct. 2021, pp. 113-7, doi:10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss2.227.