[1]
Z. H. Hartomi, “RANCANGAN APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA ARAB SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ARSYAD ISLAMIC SCHOOL BERBASIS ANDROID”, jik, vol. 10, no. 2, pp. 113–117, Oct. 2021.