[1]
M. ST,.M.Kom, D. . Retina, and A. . Muhaimin, “SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA TANAMAN PINANG MENGGUNKAN METODE FORWARD CHAINING”, jik, vol. 10, no. 1, pp. 38–42, Apr. 2021.