Imaniar, R. A. (2017). SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA HAMA PENYAKIT TANAMAN AGLAONEMA. Jurnal Ilmu Komputer, 1(1), 70–79. https://doi.org/10.33060/JIK/2012/Vol1.Iss1.8