(1)
Hartomi, Z. H. RANCANGAN APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA ARAB SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ARSYAD ISLAMIC SCHOOL BERBASIS ANDROID. jik 2021, 10, 113-117.