[1]
Hartomi, Z.H. 2021. RANCANGAN APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA ARAB SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ARSYAD ISLAMIC SCHOOL BERBASIS ANDROID. Jurnal Ilmu Komputer. 10, 2 (Oct. 2021), 113–117. DOI:https://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss2.227.